Novinky

S ohledem na vzrůstající počet členů našeho spolku jsme s účinností od 1.3.2017 navýšili naši přípojnou rychlost do Internetu z 1 Gpbs na 10 Gbps. Vše samozřejmě plně optickou linkou s dostupností 99.5% a garancí opravy poruchy přípojné linky do 12-ti hodin od nahlášení poruchy.