Novinky

Byla provedena aktualizace seznamu členů zapsaného spolku Wi-Fi-Vit Network. K dnešnímu dni má spolek 1111 platných členů.

S ohledem na vzrůstající počet členů našeho spolku jsme s účinností od 1.3.2017 navýšili naši přípojnou rychlost do Internetu z 1 Gpbs na 10 Gbps. Vše samozřejmě plně optickou linkou s dostupností 99.5% a garancí opravy poruchy přípojné linky do 12-ti hodin od nahlášení poruchy.

Pro zajímavost .... za rok 2016 naši členové stáhli z Internetu 597 TB a odeslali 64 TB dat.

Od 1.1.2015 rušíme u nově připojených členů povinnost hradit vstupní členský poplatek 500,- kč.
Dnešního dne jsme zprovoznili pro obec Březová nový vysílač naší sítě. Umístění vysílače v obci na budově Gazelcentra č.p. 121

Od 1.7.2014 snižujeme plošně měsíční cenu Internetu na 200,- kč.