Novinky

Byla provedena aktualizace seznamu členů zapsaného spolku Wi-Fi-Vit Network. K dnešnímu dni má spolek 1105 platných členů.