Novinky

Pro zajímavost .... za rok 2018 naši členové stáhli z Internetu 1.11 PB a odeslali 118 TB dat.

Byla provedena aktualizace seznamu členů zapsaného spolku Wi-Fi-Vit Network. K dnešnímu dni má spolek 1060 platných členů.

S ohledem na vzrůstající počet členů našeho spolku jsme s účinností od 1.3.2017 navýšili naši přípojnou rychlost do Internetu z 1 Gpbs na 10 Gbps. Vše samozřejmě plně optickou linkou s dostupností 99.5% a garancí opravy poruchy přípojné linky do 12-ti hodin od nahlášení poruchy.